اخبار

 • ویژه ناحیه شهید محلاتی
  ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۲ بهمن ۹۵، ساعت ۱۴:۳۳:۰۹ (IRST)

  به اطلاع می رساند جدول زمانبندی دوره های آموزشی جدید ویژه ناحیه شهید محلاتی به شرح ذیل می باشد:

  دوره آموزشی

  تاریخ آزمون

  ساعت آزمون

  مبانی و امنیت شبکه

  95/11/12

  22 - 9

  گزارش نویسی

  95/11/16

  22 - 9

  اصول طراحی سایت

  95/11/17

  22 - 9

  امنیت پست الکترونیک

  95/11/19

  22 - 9

 • ویژه ناحیه شهید رجایی 253
  ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۲ بهمن ۹۵، ساعت ۱۴:۲۸:۱۳ (IRST)

  به اطلاع می رساند جدول زمانبندی دوره های آموزشی جدید ویژه ناحیه شهید رجایی  به شرح ذیل می باشد:

  دوره آموزشی

  تاریخ آزمون

  ساعت آزمون

  خبرنگاری

  95/11/11

  22 - 9

  وبلاگ نویسی

  95/11/12

  22 - 9

  شبکه

  95/11/13

  22 - 9

  عکاسی

  95/11/18

  22 - 9

  خبرنویسی

  95/11/19

  22 - 9

  مبانی اینترنت

  95/11/20

  22 - 9

  اکسس

  95/11/26

  22 - 9

  ویندوز 7

  95/11/27

  22 - 9

   

 • ویژه ناحیه مالک اشتر
  ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۲ بهمن ۹۵، ساعت ۰۹:۰۲:۳۶ (IRST)

  به اطلاع می رساند جدول زمانبندی دوره های آموزشی جدید ویژه ناحیه مالک اشتر به شرح ذیل می باشد:

  دوره آموزشی

  تاریخ آزمون

  ساعت آزمون

  خبرنگاری

  95/11/09

  22 - 9

  عکاسی

  95/11/09

  22 - 9

  شبکه

  95/11/10

  22 - 9

  وبلاگ نویسی

  95/11/10

  22 - 9

 • ویژه ناحیه مسلم ابن عقیل
  ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۱۴ دى ۹۵، ساعت ۱۴:۵۰:۴۵ (IRST)

  به اطلاع می رساند جدول زمانبندی دوره های آموزشی جدید ویژه ناحیه مسلم ابن عقیل به شرح ذیل می باشد:

  دوره آموزشی

  تاریخ آزمون

  ساعت آزمون

  خبرنگاری

  95/11/16

  22 - 9

  عکاسی

  95/11/17

  22 - 9

  گزارش نویسی

  95/11/18

  22 - 9

 • ویژه بسیج اصناف
  ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۹ دى ۹۵، ساعت ۰۸:۱۰:۲۵ (IRST)

  به اطلاع می رساند جدول زمانبندی دوره های آموزشی جدید ویژه بسیج اصناف به شرح ذیل می باشد:

  دوره آموزشی

  تاریخ آزمون

  ساعت آزمون

  خبرنگاری

  95/11/23

  22 – 9

  عکاسی

  95/11/24

  22 – 9

  وبلاگ نویسی

  95/11/25

  22 – 9