اخبار

  • حدیث روز
    ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۲ مرداد ۹۶، ساعت ۰۸:۱۲:۰۳ (IRDT)

    مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

                                                                                                     امام صادق (ع)