اخبار

  • حدیث روز
    ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۰۸:۱۵:۳۵ (IRDT)

    بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

                                                                                                پیامبر اکرم (ص)