اخبار

  • حدیث روز
    ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۴ مهر ۹۵، ساعت ۰۸:۵۷:۲۲ (IRST)

    خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

                                                                                                   امام محمد باقر(ع)