اخبار

  • حدیث روز
    ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۱ تير ۹۶، ساعت ۰۹:۳۷:۴۴ (IRDT)

    عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

                                                                                                   امام علی (ع)